Eo Alimenta

Consello Alimentario do Eo

O Consello Alimentario do Eo é un órgano consultivo e de participación sectorial da biorrexión do río Eo que ten por obxectivo promover un sistema agroalimentario local máis sostible, saudable e xusto.

Guía a súa acción a partir dos compromisos e contidos recollidos na Estratexia Alimentaria Participativa Eo Alimenta.

Carta de Principios

Regulamento Interno

Carta de Adhesión

conselloalimentario@eoalimenta.org 

Entidades participantes no Consello

Poderán ser entidades membras do CAEO todos aqueles axentes do territorio como gobernos locais, organizacións sociais e sindicais do ámbito agroalimentario, colexios profesionais, centros de investigación, grupos de desenvolvemento rural,  mancomunidades, deputacións, etc., que fomenten os sistemas alimentarios locais, respectuosos co medio ambiente, sostibles, inclusivos, resilientes, seguros e diversificados que aseguren comida saudable, sostible e accesible ao conxunto da poboación, e que potencien o emprego local, en liña coas perspectivas da Agroecoloxía e a Soberanía Alimentaria.
También puede participar cualquier persona con interés en este ámbito a través de los Grupos de Acción

Así, as entidades asinantes comprométense a... 


Xerar alianzas

Cooperación entre os diferentes sectores implicados no sistema alimentario (dimensión social, económica e medio ambiental) respectando aspectos de igualdade e xustiza social.

Propoñer solucións

Identificar e propoñer solucións innovadoras para mellorar o sistema alimentario rexional, promovendo o desenvolvemento da economía local, creando sistemas alimentarios social e medioambientalmente sostbeís e xustos.

Repensar o marco regulatorio

Revisar a lexislación relativa ao sistema alimentario co fin de garantir a seguridade alimentaria (dereito á alimentación).

Incidir nas políticas públicas alimentarias

Realizar recomendacións a gobernos e institucións públicas, incluíndo aspectos de igualdade e xustiza social no noso discurso.

Xerar e compartir coñecemento

Recoller, sistematizar e compartir información sobre o sistema alimentario rexional.

Ter un impacto positivo na sociedade

Pasar das palabras aos feitos e conseguir un impacto significativo no día a día da nosa sociedade, dende a produción ata ao consumo de alimentos.

O noso compromiso


Entre os obxectivos do Consello Alimentario do Eo descatamos:

Deseñar plans de acción

Baseados nas medidas da Estratexia Eo Alimenta.

Desenvolver ferramentas

Que permitan dar seguemento e avaliar o seu cumplimento.

Coidar e protexer os nosos dereitos

Defender o dereito á alimentación sostibel  e saudabel no territorio.

Propoñer medidas de cambio sistémico

Traballar en políticas alimentarias locais baseadas na agroecolóxía e a súa visión holística e transformadora dos sistemas alimentarios.

Implicarse activamente

Participar nas asembleas do Consello Alimentario, compostas polos axentes territoriais que promovemos un sistema alimentario territorializado na biorrexión do río Eo.

Compartir saberes

Fomentar a cooperación e o intercambio de coñecemento para a innovación en políticas alimentarias e na mellora da gobernación nos sistemas alimentarios locais.
Logo
Subscríbete a nuestro boletín de novedades para recibir en tu correo las últimas noticias de EoAlimenta:
Ponte en contacto coordinacion@eoalimenta.org
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Esta web está subvencionada a través da área de Medio Rural,Mar e Mocidade da Deputación de Lugo.
Update cookies preferences